IDAN HAYOSH (IL/RO)

(f. 1979, Tel Aviv, Israel). Bor og jobber i Amsterdam. Hayoshs arbeidsprosess er en direkte reaksjon på funnet bildemateriale. Han jobber i hovedsak med aggressive bilder som representerer fare i sin symbolikk, ofte hentet fra militæret. Materialet transformeres til installasjoner der omhyggelige arrangement av objekter repeteres og tilsettes lyd for å forsterke den følelsesmessige kraften i konstruksjonene. Hayosh er resident ved Rijksakademie i Amsterdam og har stilt ut ved en rekke museer og institusjoner i Europa.

website

five o'clock

version RUNWAY (Lamps #21), 2012

five o'clock

B-52 display, 2006

five o'clock

AH64a display, 2006