ØIVIND ASPEN (NO)

For en tid tilbake, befant Øyvind Aspen seg i en sump av ubesluttsomhet; et gjørmehull som, i slutt-enden, kan ha næret hans nå insisterende, overilte, og noe patetiske besluttsomhet. Denne nyfunnede overbevisningen er ikke ulik den man kan finne i et hvilket som helst subkulturelt miljø, som har gjennomskuet det hele, og mener å leve et liv hinsides innflytelse fra de etablerte samfunnsnormene. Apropos det subkulturelle: Øyvind benytter sin gudegitte rett til å beskjeftige seg med isolerte fenomener innenfor noen subkulturelle miljøer. At disse fenomenene har hatt en moderat-til-betydelig innflytelse på hans arbeider er-for å si det mildt-tydelig-til-overtydelig. Ser man forbi denne opplagte kilden til inspirasjon, samt hans arbeiders enkle ideer og konsepter, finnes det en større dybde i Øyvinds virke-blant annet en interesse for film- og videomediet, og de helsikes språk- og sjangermessige konvensjonene det er påprakket.

Videre, har Øyvinds kunst-eksistensielle virke bipolare tendenser; på den ene siden undersøker han hedonistiske, selvrettferdige og maskuline figurer og fenomener-på den andre-har han, de siste elleve årene benyttet brorparten av sin kapasitet til å utforske og kreere i en annen dimensjon enn den fysiske: på det astrale planet. Å projisere seg inn i det astrale byr på et dyptgående eksistensielt opprør, fordi der eksisterer man uten ens fysiske kropp-og uten den-heller ingen hedonistiske, selvforherligende og maskuline ideer. Øyvind rives derfor i motsigelsen mellom hans utforsking av selvforherligende kultur, og utforskingen av en dimensjon hvor ren intuisjon regjerer, og kulturelle, fysiske, språklige og intellektuelle begrensninger, ikke gjør det.

website


"Stilleben I" (Endlösung), Installasjon with sound, Øyvind Aspen og Mercedes Mühleisen, 2011

mercedes

Filmstill from Manboy (09m 10s), Øyvind Aspen, 2011

mercedes

Filmstill from Black Car (08m 45s), Øyvind Aspen

mercedes

Videostill from Stokke(57m 45s), Øyvind Aspen