MERCEDES MÜHLEISEN (NO)

Mercedes Mühleisen jobber med alt fra video og performance, til skulptur og installasjon-gjerne i kombinasjon. Arbeidene dreier seg ofte rundt det å bygge opp tableauer eller situasjoner der det absurde får en egen og insisterende logikk. Ofte blir videoer eller skulpturer inkorporert i større installasjoner ved å opp egne lukkede rom hvor alt som befinner seg innenfor blir en del av den samme helheten. På denne måten blir rommet en kokong med sine egne regler og premisser som slutter seg rundt tilskueren.

Selvskrevne tekster er også en sentral del av arbeidene både når det gjelder performance og video. Tekstene har gjerne et dystert bakteppe der desperasjon, angst og mørke er viktige bestanddeler. Dette underliggende ubehaget fungerer som et slags oppkom av det man ikke vil vite om, men som allikevel ubønnhørlig presser seg mot overflaten. Figurene som blir presentert i arbeidene inntar ofte en fremmedgjort posisjon ovenfor det miljøet de befinner seg i-samtidig fungerer de som et talefør for det ovenfornevnte ubehaget. Mercedes bruker mye tid på å overtale seg selv til å tro at alt og alle ting er mulige. Dette kan tolkes som et tegn på en ustabil psyke, eller muligens en slags positiv form for selvbedrag. Man kan kanskje si at arbeidene hennes omhandler fantasiens umulige streben og dermed utstråler en underliggende melankoli som et resultatet av det uforløste begjæret.

Mercedes Mühleisen


"Stilleben I" (Endlösung), Installasjon with sound, Øyvind Aspen og Mercedes Mühleisen, 2011

mercedes

"Oppkom", videoinstallasjon, Mercedes Mühleisen, 2011

mercedes

"Oppkom", video installation (Still), Mercedes Mühleisen, 2011

mercedes

"Finsterlinge", video installation, 2009